Our partners
Our commitment > For charitable projects

Pour les  oeuvres caritatives

Ecotrail Oslo samarbeider med og gir donasjoner til Right to Play og WWF Norge. 

Vi støtter WWF sitt skogvernprosjekt gjennom donasjoner fra både deltagere og fra oss som arrangør. Gammelskogen er leveområde for omtrent halvparten av våre utrydningstruede arter, og dagens skogbruk er den største trusselen for flesteparten av disse. Arbeidet med mer vern går i sneglefart. Det vil ta tiår å redde det som trengs. Samtidig ønsker regjeringen å kutte penger til arbeidet.

Right To Play setter fokus på lek og idrett for å utdanne og bedre barn og unges evne til å takle utfordringene ved fattigdom, konflikt og sykdom i vanskeligstilte områder i verden. Over 1 million barn deltar hver uke i leke- og idrettsprogrammene. Arbeidet fremmer utdanning, helse og skaper sosiale endringer i mer enn 20 land. Organisasjonen ble etablert i 2000 i forlengelse av Olympic Aid.

Et samarbeid med Right To Play er i henhold til Ecotrail-løpenes hovedfokus på miljø, arv og samfunnsbidrag gjennom aktivitet, lek og løping.